Quy hoạch xây dựng xã Đông Hà, huyện Đức Linh đến năm 2030

 QUY HOẠCH XÃ ĐÔNG HÀ

Xã Đông Hà là đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Đức Linh , đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, định hướng phát triển đến năm 2030 thành đô thị Đông Hà đạt tiêu chuẩn đô thị loại V.

Hướng đến là trung tâm kinh tế xã hội , thương mại dịch vụ, công nghiệp thuộc phía nam huyện Đức Linh. Thị trấn mới, phát triển trên cơ sở hạ tầng xã hội và hạ tầng ký thuật của xã Đông Hà.

Trong tương lai xã Đông Hà sẽ là khu vực có lợi thế phát triển mạnh với nhiều dự án đang được triển khai và dự kiến triển khai xây dựng vì có vị trí giáp ranh với tỉnh Đồng Nai, quốc lộ 1A…Với định hướng kinh tế chủ đạo là xã công nghiệp, thương mại dịch vụ và nông nghiệp.

Bản đồ quy hoạch xã đông hà

THÔNG TIN VỀ XÃ ĐÔNG HÀ

Xã Đông Hà nằm phía nam thuộc huyện Đức Linh có tổng diện tích là: 3.571,95ha (bao gồm 04 thôn: thôn Đông Tân, thôn 2A, thôn 2B và thôn Nam Hà)

Có vị trí tiếp giáp bao gồm:

 • Hướng Đông: Giáp xã Gia Huynh – huyện Tánh Linh, Bình Thuận
 • Hướng Tây: Giáp xã Gia Canh – huyện Định Quán, Đồng Nai
 • Hướng Nam: Giáp xã Xuân Thành, xã Suối Cao – huyện Xuân Lộc, Đồng Nai
 • Hướng Bắc: Giáp xã Trà Tân – huyện Đức Linh, Bình Thuận
bản đồ quy hoạch huyện đức linh

THÔNG TIN QUY HOẠCH XÃ ĐÔNG HÀ

Mục tiêu quy hoạch xã Đông Hà

Cụ thể hóa quy hoạch xây dựng vùng huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận đến năm được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt tại QĐ 1321/QĐ-UBND ngày 10/06/2020.

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Đức Linh đến năm 2030, nhằm tạo điều kiện đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế của xã một cách bền vững.

Làm cơ sở để các ngành, chính quyền địa phương trong việc lập kế hoạch thực hiện quy hoạch, xác định các dự án, chương trình ưu tiên đầu tư và hoạch định các chính sách phù hợp phát triển theo các giai đoạn phát triển.

Xây dựng cơ sở pháp lý quan trọng trong quản lý, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các khu dân cư nông thôn đồng bộ, thu hút đầu tư trên địa bàn xã phù hợp theo từng giai đoạn phát triển.

Khu dân cư Nam Hà ( Ảnh: Quyết Trần )

Quy mô nghiên cứu quy hoạch xã Đông Hà

Dân số:

 • Dân số dự kiến đến năm 2025: khoảng 10.584 ngưới
 • Dân số dự kiến đến năm 2030: khoảng 11.200 người

Lao động:

 • Dự báo đến năm 2025: khoảng 5.821 người
 • Dự báo đến năm 2030: khoảng 7.518 người
Nhà máy Dona Standa Nam Hà Việt Nam

Các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật quy hoạch xã Đông Hà

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật áp dụng trong quy hoạch tuân thủ thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng số QCVN 01:2019/BXD; trong đó chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật áp dụng cho đô thị dự kiến hình thành mới là chỉ tiêu đô thị loại V. Các chỉ tiêu áp dụng cụ thể xác định trong quá trình lập đồ án quy hoạch đảm bảo theo quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan cho phù hợp theo muc tiêu phát triển chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu đất xây dựng bình quân: 150-200m²/người.

 • Chỉ tiêu đất ở: >45m²/người 
 • Đất xây dựng công trình công cộng: >5m²/người 
 • Đất cây xanh, mặt nước: >4m²/người 
 • Đất giao thông cà hạ tầng kỹ thuật: >5m²/người 

Chỉ tiêu về cấp điện:

 • Cấp điện sinh hoạt: 400-1000Kwh/người/năm 
 • Cấp điện công nghiệp: 50-200Kwh/ha
 • Cấp điện công cộng, dịch vụ: 20-30% điện sinh hoạt 

Chỉ tiêu về cấp nước:

 • Chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt: 80-100 lít/người/ngày 
 • Nước sản xuất công nghiệp: >20m³/ha

 

Compare listings

Compare
Liên hệ với Quyết Trần
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Gọi ngay