Quy hoạch huyện Đức Linh đến năm 2030

Huyện Đức Linh nằm ở phía tây tỉnh Bình Thuận, cách thành phố Phan Thiết 120 km về phía đông nam, cách Thành phố Hồ Chí Minh 140 km về phía nam, cách thành phố Đà Lạt 200 km về hướng đông bắc, có vị trí địa lý:

  • Phía bắc giáp huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng
  • Phía tây bắc giáp huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
  • Phía tây giáp huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
  • Phía nam và phía tây nam giáp huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
  • Phía đông giáp huyện Tánh Linh.
Quy-hoach-huyen-duc-linh
Một góc thị trấn Đức Tài

QUY HOẠCH HUYỆN ĐỨC LINH ĐẾN NĂM 2030

Định hướng quy hoạch phát triển không gian vùng huyện Đức Linh

Mô hình phát triển của vùng huyện Đức Linh: Phát triển kinh tế tổng hợp, gồm: Công nghiệp, thương mại dịch vụ, nông lâm thủy sản và du lịch sinh thái.

Khung cấu trúc phát triển không gian vùng huyện Đức Linh

Các trục giao thông định hướng không gian kinh tế chính, gồm:

– 03 trục dọc Bắc – Nam, gồm: Trục tỉnh lộ ĐT.766, trục vành đai phía
Tây và trục vành đai phía Đông.

– 08 trục ngang Đông – Tây, gồm: Trục Đông Hà – Gia Huynh (ĐHĐL03) kết nối trục ĐT.766 với trục vành đai phía Đông và các cụm công nghiệp tại Đông Hà và huyện Tánh Linh;

trục Đông Hà – Z30A (ĐH-ĐL04) kết nối trục ĐT.766 với trục vành đai phía Đông và các cụm công nghiệp tại
xã Đông Hà;

trục ĐT.766 – thôn 5 Trà Tân (ĐH-ĐL05) kết nối trục ĐT.766 và trục vành đai phía Tây;

trục ĐT.766 – Suối kè Tân Hà (ĐH-ĐL06) kết nối trục ĐT.766 với vành đai phía Đông và huyện Tánh Linh;

trục ĐT.766 đi Cầu Bến thuyền Đức Tín (ĐH-ĐL07) kết nối trục ĐT.766 với vành đai phía Tây
và huyện Định Quán;

trục Vũ Hòa – Nam Chính – Đa Kai (ĐH-ĐL09, ĐHĐL10) kết nối với trục vành đai phía Đông và phía Tây với huyện Tân Phú;

trục ĐT.720 kết nối đô thị Võ Xu với huyện Tánh Linh;

trục ĐH Mê Pu – Đa Kai – Đồng Kho (ĐH/MP-DK, ĐH/MP-ĐKH) nối xã Mê Pu, Sùng Nhơn, Đa Kai với huyện Tân Phú và huyện Tánh Linh.

Các điểm đô thị hạt nhân gồm 04 đô thị; trong đó 02 đô thị hiện hữu,

02 đô thị hình thành trong tương lai.

Đô thị Võ Xu: Trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế – xã hội, giáo dục đào tạo, chuyển giao công nghệ, thương mại dịch vụ, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp thuộc tiểu vùng trung tâm của huyện.

Quy hoach thị tran vo xu

 

Đô thị Đức Tài: Trung tâm kinh tế tổng hợp, thương mại dịch vụ
thuộc tiểu vùng phía Tây của huyện.

 

Đô thị Mê Pu (quy hoạch mới): Đô thị kinh tế nông lâm nghiệp, thương mại dịch vụ, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp thuộc tiểu vùng phía Bắc của huyện. Đô thị hình thành mới, phát triển trên cơ sở hạ tầng xã hội và
hạ tầng kỹ thuật của xã Mê Pu hiện hữu.

Đô thị Đông Hà (quy hoạch mới): Trung tâm kinh tế công nghiệp, thương mại dịch vụ thuộc tiểu vùng phía Nam của huyện. Đô thị hình thành mới, phát triển trên cơ sở hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật của xã Đông Hà
hiện hữu.

Khu dân cư nam hà

Phân vùng phát triển huyện Đức Linh

Phát triển không gian huyện theo 04 tiểu vùng:

– Tiểu vùng I: Vùng kinh tế động lực (trung tâm) gồm thị trấn Võ Xu, các xã Vũ Hòa, Đức Chính – Nam Chính; trong đó đô thị hạt nhân của tiểu vùng là thị trấn Võ Xu; năm 2020 xã Đức Chính sáp nhập với xã Nam Chính.
Định hướng phát triển trung tâm hành chính – chính trị – văn hóa – xã hội của huyện; phát triển đô thị, dịch vụ công nghiệp, dịch vụ thương mại; giáo dục đào tạo, chuyển giao công nghệ; phát triển nông nghiệp công nghiệp cao, dịch
vụ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp; công nghiệp đa ngành nghề, chế biến nông lâm sản.

 

– Tiểu vùng II: Vùng nông lâm nghiệp (phía Bắc), gồm các xã Mê Pu, Sùng Nhơn, Đa Kai; trong đó đô thị hạt nhân của tiểu vùng là đô thị Mê Pu. Định hướng phát triển thành vùng chuyên canh cây trồng tập trung, năng suất
cao, áp dụng công nghệ cao; phát triển chăn nuôi bán tập trung, nuôi trồng thủy sản tập trung; sản xuất vật liệu xây dựng nhất là gạch xây dựng, các sản phẩm và cấu kiện bê tông đúc sẵn; công nghiệp gia công, lắp ráp, chế biến các sản phẩm nông lâm nghiệp, nước khoáng; phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, du lịch trải nghiệm nông nghiệp.

– Tiểu vùng III: Vùng đô thị – dịch vụ thương mại tổng hợp (phía Tây), gồm thị trấn Đức Tài, các xã Đức Hạnh, Đức Tín; trong đó đô thị hạt nhân của tiểu vùng là thị trấn Đức Tài. Định hướng phát triển đô thị, phát triển các khu dân cư gắn với phát triển thương mại dịch vụ dọc theo các trục giao thông tỉnh lộ, huyện lộ, đường vành đai; phát triển các vùng cây trồng chuyên canh tập trung, chăn nuôi bán tập trung; phát triển du lịch sinh thái gắn với các vùng cây ăn trái, cảnh quan môi trường; phát triển công nghiệp đa ngành, công nghiệp chế biến nông nghiệp, sản xuất điện năng.

 

– Tiểu vùng IV: Vùng công nghiệp (phía Nam), gồm các xã Tân Hà, Trà Tân, Đông Hà; trong đó, đô thị hạt nhân của tiểu vùng là đô thị Đông Hà. Định hướng phát triển công nghiệp tập trung đa ngành nghề, công nghiệp chế biến, sản xuất hàng tiêu dùng và xuất khẩu; hình thành cụm công nghiệp tập trung và các khu dịch vụ hậu cầu hỗ trợ phát triển dịch vụ công nghiệp, dịch vụ thương mại; phát triển các vùng cây chuyên canh, phát triển chăn nuôi tập trung; phát triển dịch vụ du lịch sinh thái gắn với vùng cây ăn trái và cảnh quan môi trường.

 

Kiểm soát phát triển không gian vùng:

 

– Vùng cảnh quan không gian mở:

+ Vùng cảnh quan sông nước: Gồm hệ thống sông La Ngà, hồ Tân Hà, thác Reo, thác Mai, thác 03 tầng, khu vực nước khoáng Đa Kai; đây là hệ thống sông, hồ, thác phục vụ cấp điện, cấp nước, thoát nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, phát triển du lịch sinh thái.

+ Vùng cảnh quan sinh thái rừng: Khu di tích, bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đức Linh, vùng lâm nghiệp rừng trồng.

– Vùng hạn chế, cấm xây dựng: Hạn chế xây dựng trong khu vực rừng đặc dụng; khu bảo tồn thiên nhiên; các khu đất quốc phòng, an ninh; khu vực hành lang bảo vệ xung quanh hồ Tân Hà, hành lang bảo vệ đê bao; các khu vực ven sông có nguy cơ sạt lở không ổn định nền đất để bảo vệ sự đa dạng sinh học, môi trường sinh thái, nguồn tài nguyên nước. Cấm xây dựng trong khu vực rừng nguyên sinh, rừng phòng hộ đầu nguồn.

Định hướng phát triển các đô thị tại huyện Đức Linh

– Đến năm 2030: Huyện Đức Linh có 03 đô thị, trong đó tập trung cải tạo, chỉnh trang và nâng cấp 02 đô thị hiện hữu, đáp ứng tối đa các tiêu chuẩn đô thị loại V cho đô thị Đức Tài và lộ trình nâng loại đô thị Võ Xu thành đô thị loại IV. Hình thành đô thị mới Đông Hà theo chuẩn đô thị loại V.

– Đến năm 2040: Huyện Đức Linh có 04 đô thị, đô thị Võ Xu theo chuẩn đô thị loại IV, đô thị Đức Tài, đô thị Đông Hà theo chuẩn đô thị loại V và hình thành đô thị mới Mê Pu theo chuẩn đô thị loại V.

Định hướng phát triển khu vực nông thôn

Huy động nguồn lực để phát triển hạ tầng nông thôn theo chương trình nông thôn mới, theo quy hoạch, tiêu chuẩn xây dựng nhằm nâng cao chất lượng sống của người dân nông thôn, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô thích hợp để năng cao chất lượng giá trị sản phẩm nông nghiệp thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái. Phát triển các khu dân cư ở mới, các khu vực chức năng theo tốc độ phát triển quy mô dân số và tình hình phát triển kinh tế – xã hội của các xã phù hợp với chiến lược phát triển chung của toàn huyện.

Phân bố không gian phát triển công nghiệp:

– Đến năm 2030: Phát triển công nghiệp vùng huyện Đức Linh có quy mô khoảng 549,16 ha. Bao gồm 09 cụm công nghiệp, trong đó có 06 cụm công nghiệp thuộc Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 (gồm cụm công nghiệp Sùng Nhơn diện tích 30 ha, cụm công nghiệp Mê Pu diện tích 40 ha, cụm công nghiệp Hầm Sỏi – Võ Xu diện tích 25,34 ha, cụm công nghiệp Đông Hà diện tích 38,40 ha, cụm công nghiệp Nam Hà diện tích 70,42 ha, cụm công nghiệp Nam Hà 2 diện tích 74 ha);

 

03 cụm công nghiệp dự kiến đề xuất bổ sung (cụm công nghiệp tại xã Tân Hà khoảng 74 ha, cụm công nghiệp tại xã Trà Tân khoảng 70 ha, cụm công nghiệp Nam Hà 3 khoảng 75 ha) và duy trì 03 điểm sản xuất tiểu thủ công nghiệp làng nghề tập trung hiện có (gồm 01 điểm sản xuất tiểu thủ công nghiệp làng nghề tập trung tại xã Đức Hạnh khoảng 25 ha, 01 điểm sản xuất tiểu thủ công nghiệp làng nghề tập trung tại xã Đức Tín khoảng 12 ha, 01 điểm sản xuất tiểu thủ công nghiệp tập trung tại xã Vũ Hòa khoảng 15 ha).

– Giai đoạn đến năm 2040: Tiếp tục phát triển công nghiệp vùng huyện Đức Linh trên cơ sở 9 cụm công nghiệp ở giai đoạn trước. Tùy theo tình hình phát triển công nghiệp và nhu cầu đất công nghiệp có thể phát triển trên đất dự trữ phát triển công nghiệp (khu vực phía Bắc khoảng 40 ha, khu vực phía Nam khoảng 76 ha)

 

Compare listings

Compare
Liên hệ với Quyết Trần
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Gọi ngay